enviTEC Technologie GmbH
Tel. +43 4227 845 50
Mobil +43 664 342 18 74
Email: office@envitec.co.at

enviTEC Technologie GmbH
9161 Maria Rain | Austria
Sprache wählen:

zaščita proti koroziji in poapnenju

Po vgradnji ION Scale Buster v posamezen sistem ne potrebujete nobene kontrole oziroma električnega priključka, ker aparat deluje na podlagi galvanskega člena popolnoma avtohtono.

S sistemom ION Scale Buster se nadomestijo morebitni predlagani sistemi za razsoljevanje vode oz. doziranje kemikalij za zaščito proti koroziji in poapnenju v obliki polifosfatov v sveżo vodo s strani dobaviteljev opreme vodovodnega oziroma hladilnega sistema. Z vgradnjo ION Scale Buster v te sisteme se s takojšnjim učinkovanjem ustavi nastajanje poapnenja ter korozijskih pojavov v cevovodih ter ostalih porabnikih. Poapnenje v cevovodih z że obstoječo oblogo apnenca se sčasoma zmanjša in tako izboljša pretok v ceveh.

Cilj delovanja ION Scale Buster je z vnosom cinkovih ionov v vodo preprečevanje korozije in poapnenja pri porabnikih hladne ter tople vode in v hladilnih sistemih. Ker so cinkovi ioni najslabši člen v elektronapetostni vrsti, se ti ioni v primeru korozijskih pojavov najprej porabijo in omogočajo na ta način preprečitev korozije s končnim učinkom nastanka tanke plasti cinkovega oksida na površini cevovodov in porabnikov. Uporaba je možna tudi v cevovodih, ki so sestavljeni iz različnih vrst kovin, kot npr. medenina, jeklo, baker, aluminij.

Zaščita proti poapnenju deluje na osnovi zbiranja delcev apnenca v vodi z igličasto kristalno strukturo okoli v vodi prisotnih cinkovih ionov, povečanje teh delcev na 150 µm in istočasno spremembo kristalne strukture v okrogle delce. Ti omogočajo, da se celo obstoječa poapnenja v cevovodih, šobah, orodjih, temeprirnih napravah in ostalih porabnikih v hladilnem sistemu s časom zmanjšajo. Prav tako ne prihaja več do zamašitev z apnencem na kritičnih mestih v hladilnih sistemih.

V primeru odločitve za nakup ION Scale Buster vam nudimo dveletno garancijo za možnost vračila aparata, če aparat ne bi deloval, petletno garancijo za delovanje aparata v industrijskih aplikacijah, sedemletno garancijo za delovanje v hotelskih in podobnig aplikacijah ter desetletno garancijo za aplikacije pri vgradnji v enodružinske hiše.

Najpogostejša uporaba ION Scale Buster sistema je:

 • Zaščita hladnih in vročih sistemov cevovodov za vodo (vključno z ventili)
 • Zaščita vodovodih cevi iz vodnjakov
 • Zaščita toplotnih izmenjevalcev
 • Zaščita sistemov za hlajenje strojev
 • Zaščita vakumskih in krožnih črpalk
 • Zaščita naprav za temperiranje
 • Zaščita strojev za brizganje in ekstruzijskih naprav
 • Zaščita adiabatnih hladilnih naprav
 • Zaščita hladilnih sistemov za hlajenje valjev
 • zaščita proti koroziji in poapnenju
 • zaščita proti koroziji in poapnenju
 • zaščita proti koroziji in poapnenju