enviTEC Technologie GmbH
Tel. +43 4227 845 50
Mobil +43 664 342 18 74
Email: office@envitec.co.at

enviTEC Technologie GmbH
9161 Maria Rain | Austria
Sprache wählen:

Zaščita proti legioneli

Priprava vode

Zaščita proti legioneli

Pitna in bazenska voda ne sme vsebovati povzočiteljev bolezni in ne sme škodovati človeškemu zdravju. Uporaba sredstev za dezinfikacijo (klor, ozon, klorov dioksid) v pitni vodi je določena z zakonom. Vsa sredstva za dezinfikacijo morajo biti ustrezno registrirana. Tudi klorov dioksid je eno izmed sredstev, ki se jih lahko uporabi za dezinfekcijo vode. Drużba Dr. Küke GmbH je razvila DK-DOX® postopek za pridobivanje klorovega dioksida iz dveh osnovnih komponent in sicer natrijevega peroksi bisulfata in natrijevega klorita in ne kot običajno it natrijevega hipoklorita in solne kisline.

Klorov dioksid se uporablja kot eno izmed alternativ za dezinfikacijo vode in sicer samo kot vodna raztopina. V nasprotju s klorom, ki povzroča vnetja sluznic in je nevaren za okolje, ozonom, ki je zelo hitro razgradljiv, ima klorov dioksid naslednje prednosti:

Vsestransko delujoče dezinfekcijsko delovanje

 • Odlično delovanje proti bakterijam, sporam, viricidom in algam
 • Nizke koncentracije uporabljene kemikalijeMočnejše protibakterijsko delovanje in hitrejša dezinfekcija glede na klor
 • Niżji stroški v primerjavi z ostalimi produkti na osnovi s kloromDezinfekcijsko delovanje ne glede na pH območje (v vodnih raztopinah med pH 6,5 – 9,5) in tako doseżeno stalno dezinfekcijsko delovanje
 • Dolgotrajno zmanjševanje mikrobioloških pojavov na stenah v cevovodih
 • Lastnosti kot deodorant, kar pomeni, da se vonjave in okus vode npr. fenolov oziroma alg spremenijo in tudi ne pojavijo
 • Ne pojavljajo se halogenske spojine kot THM, klorirane fenolne spojine, AOX spojine in kloramini v vodi
 • Koncentracija klorovega dioksida s koncentracijo 0,5 mg/l zadostuje za uničenje bakterij kvasa, Lactobacillus brevis (mlekarne), Pediococcus damnosus (pivo in vino) pri 20°C v minuti
 • Ne prihaja do kemijske reakcije s primarnimi, sekundarnimi in ostalimi amini

Klorov dioksid je relativno stabilna molekula. Vseeno se ne priporoča vsebnost v raztopinah z več kot 10 vol. % klorovega dioksida. Termični razpad klorovega dioksida v plinski fazi poteka pri 50 °C v klor in kisik. V nevtralnih vodnih raztopinah je klor zelo stabilen. Stabilnost klorovega dioksida je odvisna od naslednjih parametrov:

 • Višine koncentracije
 • Temperature (z višjo temperaturo je razpad hitrejši)
 • Skladiščenje pri čimbolj zaprtih posodah
 • Pogoji uporabe, ker je razgradnja odvisna od organskih substanc, Mg in Mn

Običajni postopek pridobivanja klorovega dioksida je iz natrijevega hipoklorita in solne kisline. S tem postopkom pridobljen klorov dioksid je nestabilen in zahteva zahtevno tehniko za proizvodnjo „in situ", kar je povezano z visokimi stroški investicije in vzdrżevanja. Ker pri tem postopku nastajata tudi klor in klorat, je dejanski izplen klorovega dioksida samo 50 %.

Postopek po DK-DOX® omogoča nastanek stabilne vodne raztopine klorovega dioksida in ne zahteva nobene naprave za pridobivanje klorovega dioksida, ker se po tem postopku samo zmeša prvo komponento kot vodno fazo s soljo kot drugo fazo. Postopek je osnovan na peroksi bisulfatu, kar omogoča kontroliran nastanek klorovega dioksida in tako preprečuje nastanek klorata in klorita. Koncentracija klorovega dioksida je 0,3 %. Prednosti tega posotpka so:

 • pH-nevtralna raztopina klorovega dioksida z majhnim deleżem klorida
 • manjša korozivnost in agresivnost nasproti kovinam
 • na ta način nastala raztopina klorovega dioksida je obstojna do štiri tedne, pri hranjenju v hladnih in temnih prostorih še dlje
 • večletna obstojnost posamezne komponente
 • razopina klorovega dioksida ni eksplozivna v stiku z zrakom, zato ni potrebna postavitev dozirne postaje v ognjetesnem prostoru.
 • DK-DOX® omogoča nemoteno dezinfekcijsko delovanje v sistemu s pitno vodo, ker je raztopina stabilna in dolgotrajno delujoča
 • Klor dioksid po DK-DOX® postopku ne vsebuje klora, zato se lahko uporablja tudi za dezinfekcijo organskih membran. DK-DOX® ne pušča nobenega smradu oziroma okusa.
 • Merilan in regulacijska tehnika ostane enaka, kot pri drugih postopkih uporabe klorovega dioksida
Uporaba klorovega dioksida po postopku DK-DOX®

Priprava vode

Prednosti glede na klasično pripravo klorovega dioksida so veliko manjša korozivnost in lażja priprava brez visokih investicijskih ter vzdrżevalnih stroškov. Glede na ostale dezinfekcijska sredstva, kot so vodikov peroksid, natrijev hipoklorid in ozon nudi klorov dioksid po DK-DOX® postopku konstantne dezinfekcijske učinke v celotnem pH območju za pitno in bazensko vodo. V naslednjih aplikacijah se uporablja klorov dioksid po DK-DOX® postopku:
 • Dezinfekcija razvodov oblożenih s cementimi ploščami
 • Odstranjevanje bioloških filmov v hišnih instalacijah in preprečevanje ponovnega pojava legionel v cevovodih s toplo vodo
 • Preprečevanje nastajanja bioloških filmov na različnih membranah pri pripravi razsoljene vode ter razkroja teh membran z aktivnim klorom
 • Dezinfekcija spiralne vode v pivovarnah
 • Dezinfekcija sterilnih filtrov pri polnilnicah mineralne vode
 • Profilaks proti legioneli v kopelih
 • Dezinfekcija vode v plavalnih bazenih
 • Dezinfekcija bazenskih peščenih filtrov
 • Dezinfekcija pitne vode v vodovodih
 • Dezinficiranje vlażilnih komor v klimatski tehniki ter redukcija bakterij v zraku

    Klorov dioksid po postopku DK-DOX® se uporablja na naslednjih področjih:
 • Odstranjevanje bakterij pri napravah za potopno barvanje. Klorov dioksid ima boljše delovanje kot organski biocidi
 • Pranje sadja pred konzerviranjem
 • dezinfekcija CIP posod
 • dezinfekcija zobozdravniških delovnih mest
 • dezinfekcija bazenske vode, pri tem nadomesti klorov dioksid aktivno oglje in povratna spiranja filtrov
 • dezinfekcija vode pridobljene iz podtalnice
 • naprave za pranje steklenic v polnilnicah pijač ter vode za spiranje
 • preprečevanje nastajanja biologije v hladilnih stolpih
 • preprečevanje legionele v krogotokih s toplo vodo
 • uničevanje salmonele na sveże zaklanih piščancih in sveżih jajcih
 • dezinfekcija cistern v żivilski industriji
 • belilna sredstva v papirni industriji
 • Zaščita proti legioneli
 • Zaščita proti legioneli
 • Zaščita proti legioneli
 • Zaščita proti legioneli
 • Zaščita proti legioneli
 • Zaščita proti legioneli
 • Zaščita proti legioneli
 • Zaščita proti legioneli