enviTEC Technologie GmbH
Tel. +43 4227 845 50
Mobil +43 664 342 18 74
Email: office@envitec.co.at

enviTEC Technologie GmbH
9161 Maria Rain | Austria
Sprache wählen:

Pralniki zraka

Prototočni in sotočni pralniki (SXF-postopek) zraka za izločevanje HCl, Cl2, H3PO4, HF, O3, H2S, NH3 ter organskih vodotopnih kislin.

Čiščenje NOx iz zraka poteka v alkalnem pH območju. Na ta način se odstrani iz zraka HF z regulacijo pH vrednosti. Z regulacijo redoks potencijala se dodaja v pralno vodo klorov dioksid, ki ima visok oksidacijski potencijal, in oksidira NOx do NO3-. Kasneje se pralna voda nevtralizira z lugom.

Čiščenje SO2 iz zraka v pralnikih poteka uspešnoz različnimi oksidanti.

Zrak onesnažen s smradom iz kompostarn, obdelavi blata na čistilnih napravah, farmacevtski industriji in komunalnih čistilnih napravah se čisti z novo razvitim postopkom za čiščenje smradu iz zraka s pralniki zraka z žvepleno kislino, vodikovim peroksidom in klorovo (III) kislino. Na ta način se lahko zamenja biološke filtre za čiščenje zraka.

 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka
 • Pralniki zraka