enviTEC Technologie GmbH
Tel. +43 4227 845 50
Mobil +43 664 342 18 74
Email: office@envitec.co.at

enviTEC Technologie GmbH
9161 Maria Rain | Austria
Sprache wählen:

Čiščenje zraka

Pralniki

  • Prototočni in sotočni pralniki (SXF-postopek) zraka za izločevanje HCl, Cl2, H3PO4, HF, O3, H2S, NH3, SO2 ter organskih vodotopnih kislin.
  • Čiščenje NOx iz zraka poteka v alkalnem pH območju. Na ta način se odstrani iz zraka HF z regulacijo pH vrednosti. Z regulacijo redoks potencijala se dodaja v pralno vodo klorov dioksid, ki ima visok oksidacijski potencijal, in oksidira NOx do NO3-. Kasneje se pralna voda nevtralizira z lugom
  • Zrak onesnažen s smradom iz kompostarn, obdelavi blata na čistilnih napravah, farmacevtski industriji in komunalnih čistilnih napravah se čisti z novo razvitim postopkom za čiščenje smradu iz zraka s pralniki zraka z žvepleno kislino, vodikovim peroksidom in klorovo (III) kislino. Na ta način se lahko zamenja biološke filtre za čiščenje zraka.

Striperji

  • Striperji za izločanje CO2, toluena und ksilena iz vode

Lovilci kapljic

  • Lovilci kapljic iz zraka za kapljice velikosti 2 µm ali večje, npr. za Cr6+, H2SO4, HCl in NH4Cl aerosole

Zeolitni filtri

  • Naprave za čiščenje zraka onesnaženega z organskimi in anorganskimi nečistočami na osnovi zeolitov

Mistrix

Airprotech